Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vittrut Larus hyperboreus.

Vittrut

Bredsandsudde 5 maj 2019.

Foto: Bertil Johansson © 2019.

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.