Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Silltrut Larus fuscus fuscus.

Silltrut

1K silltrut Bredsandsudde 9 augusti 2005.

Foto: Bertil Johansson © 2005.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.