Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Silltrut Larus fuscus fuscus

Häckar i en stor koloni på Bredsandsudde där antalet par brukar pendla mellan 200 och 300. En mindre koloni för en tynande tillvaro i Varvsbukten. Silltruten är en karaktärsfågel under hela sommarhalvåret på Gotska Sandön och är jämte fiskmåsen och fisktärnan den fågel man oftast ser i luften längs stränderna.

Första fyndet:

SilltrutSilltrutSilltrutSilltrutSilltrut

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.