Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Fiskmås Larus canus

Häckar med minst tjugo par vardera vid Bredsandsudde och vid Tärnudden samt även i mindre antal vid Kyrkudden och Stora Beckrevet. I september och oktober kan mångtusenhövdade flockar rasta och sträcka förbi vid Bredsandsudde.

Första fyndet:

FiskmåsFiskmåsFiskmås

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.