Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kaspisk trut Larus cachinnans

Ses sällsynt i maj till september.

Första fynden:

Kaspisk trutKaspisk trut

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.