Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gråtrut Larus argentatus argentatus

Häckar med ca 20 par vid Bredsandsudde och ca 5 par öster om Tärnudden. Dessutom häckar enstaka par även på andra platser på Sandön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.