Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Varfågel Lanius excubitor

Ses fåtaligt i april och i maj samt talrikare i september till november.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.