Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ökenvarfågel Lanius elegans

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.