Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Törnskata Lanius collurio

Häckar fåtaligt och i varierande antal vid Hamnudden, Gamla gården och i Kapellänget. Ses ibland talrikt under vårsträcket i maj och början av juni, sparsamt i juli, augusti och september.

I brist på stora insekter kan törnskatorna ibland under våren övergå till att äta småfåglar. De som oftast drabbas är grå flugsnappare och sångare. Törnskatorna äter endast hjärnan av sitt byte.

Första fyndet:

TörnskataTörnskataTörnskata

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.