Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Göktyta Jynx torquilla

Sparsam och regelbunden under vårsträcket. Häckning har konstaterats vid Kapellänget, vid Lilla Idemoren och vid Gamla gården.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.