Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus

Ett videoklipp finns på denna fågel. Från detta har jag tagit de bilder som kan ses här. De har karaktären av dokumentationsfoton.

Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås Svarthuvad mås

Bredsandsudde, 24 augusti 2012.

Foto: Bertil Johansson © 2012.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.