Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus

Första fynden:

Svarthuvad mås

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.