Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Dvärgmås Hydrocoloeus minutus

Dvärgmås

3K dvärgmås, Bredsandsudde 23 maj 2008.

Foto: Bertil Johansson © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.