Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Dvärgmås Hydrocoloeus minutus

Dvärgmås

Bredsandsudde 23 maj 2008.

Foto: Krister Nordin © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.