Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Dvärgmås Hydrocoloeus minutus

Dvärgmås

1K dvärgmåsar Bredsandsudde 13 augusti 2005.

Foto: Bertil Johansson © 2005.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.