Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Dvärgmås Hydrocoloeus minutus

Ses sällsynt i maj till oktober. Ett vinterfynd, i januari.

Första fyndet:

DvärgmåsDvärgmåsDvärgmåsDvärgmås

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.