Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skräntärna Hydroprogne caspia

Sparsam gäst i maj till augusti.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.