Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ladusvala Hirundo rustica

Ses allmänt på sträck i maj och juni samt i augusti till oktober. Vår och höst samlas svalor gärna vid Höga land och bortåt Hamnudden där de näringssöker. Ladusvalan häckar då och då i fyrbyn.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.