Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Härmsångare Hippolais icterina

Regelbunden och ganska fåtalig på sträck i maj och i juni. Troligen årsviss men fåtalig häckfågel i morerna. Häckning konstaterad bland annat vid Fyrbyn. Sällsynt på höststräcket.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.