Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Havsörn Haliaeetus albicilla

Bredsandsudde med havsörn som lyfter

Bredsandsudde 24 oktober 2008.

Foto: David Lundgren © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.