Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Havsörn Haliaeetus albicilla

Havsörnen häckade sedan urminnes tider på Gotska Sandön fram till åtminstone 1910-talet. Den sista boplatsen var en grov tall på Höga lands västparti. Den sågs därefter inte alls under många år. Från mitten av 1990-talet och framåt har antalet sedda havsörnar stadigt ökat och det är troligt att arten snart åter får räknas till Sandöns häckfåglar.

Första fyndet:

Havsörn vid BredsandsuddeBredsandsudde med havsörn som lyfter

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.