Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Strandskata Haematopus ostralegus

Häckar med ett tiotal par längs med Sandöns norra och södra stränder samt i Varvsbukten. Högsta noterade antal på en och samma dag är 55 ex som sträckte mot nordost 12 maj 1978.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.