Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Trana Grus grus

Ses fåtaligt under våren.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.