Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Smålom Gavia stellata

Ses tämligen allmänt på sträck och rastande kring Sandön vår och höst. Högsta noterade antal på en dag är 50 sträckande 1 oktober 2002. Kan även ses vintertid.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.