Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svartnäbbad islom Gavia immer

Sällsynt under vår och försommar.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.