Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Storlom Gavia arctica

Talrik under sträcktid vår och höst, fåtalig under sommaren. Fiskande storlommar ses ofta från Sandöns stränder och mindre flockar ses ofta förflytta sig för att leta efter lämpliga fiskevatten. Ses även vintertid. Höjer (1967) anger att sträckande flockar på 50-60 ex inte är ovanliga i maj. Detta är inte observerat på senare år, då högsta dagssumman under 2000-talet hittills är 60 ex, vilket noterats vid några få tillfällen.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.