Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vitnäbbad islom Gavia adamsii

Arten sågs förr nästan årligen, men på senare år alltmer sällan. Ses både på sträck och fiskande vid Sandöns stränder. Liksom övriga lommar förflyttar den sig till för dagen lämpligaste fiskevatten, ofta vid en strand som ligger i lä för den rådande vinden.

Fynd t.o.m. år 2003:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.