Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Nötskrika Garrulus glandarius

Första fyndet gjordes under återflyttning efter en eruptiv utflyttning från Skandinavien hösten före. Därefter sällan sedd.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.