Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Dubbelbeckasin Gallinago media

Rastar sällsynt i maj och i augusti.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.