Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Enkelbeckasin Gallinago gallinago

Ses sparsamt på vårsträck och allmännare på höststräck från juli till oktober. Högsta antalen har noterats i slutet av september och i början av oktober.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.