Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rörhöna Gallinula chloropus

Ses sällsynt i maj och i juni.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.