Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Bergfink Fringilla montifringilla

Talrik på sträck vår och höst. Sjungande fåglar hörs ibland i slutet av maj och till synes vitala fåglar har setts långt in i juni.

Första fyndet:

Bergfink

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.