Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Bofink Fringilla coelebs

Förutom under vintern är bofinken en av de allra vanligaste fåglarna på Gotska Sandön. Den häckar allmänt över hela ön utom närmast stränderna.

Första fyndet:

Bofink

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.