Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Mindre flugsnappare Ficedula parva

Mindre flugsnappare

Inre dynkärret 23 maj 2008.

Foto: Måns Grundsten © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.