Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Mindre flugsnappare Ficedula parva

Mindre flugsnappare

Vinbukten 18 maj 2008.

Foto: Bertil Johansson © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.