Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Mindre flugsnappare Ficedula parva

Mindre flugsnappare

25 maj 2006.

Foto: Måns Grundsten © 2006.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.