Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Mindre flugsnappare Ficedula parva

Mindre flugsnapparen ses regelbundet på försommaren och har några gånger konstaterats häcka på Gotska Sandön. De flesta fynden gäller revirhävdande stationärt sjungande och varnande outfärgade hannar i juni.

Arten visar på Sandön en tydlig preferens för lokaler med frappant inslag av små, halvkvävda tallar, växande i skuggan av grövre träd. Samtidigt saknas aldrig inblandning av lövträd, gärna lite rönnsly plus en och annan ek.

Under höststräcket har arten setts i augusti, september och i oktober.

Första fyndet:

Mindre flugsnappareMindre flugsnappareMindre flugsnappareMindre flugsnappare

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.