Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca

Ses allmänt under vårsträcket i maj och i början av juni, mer sparsamt på höststräcket. Häckar fåtaligt eller sällsynt i tallskogen, i Stora Idemoren och i Fyrbyn.

Första fyndet:

Svartvit flugsnappare

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.