Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svartvit X halsbandsflugsnappare Ficedula hypoleuca X albicollis.

Svartvit X halsbandsflugsnappare

Stora Idemoren 1 juni 2004.

Foto: Johan Södercrantz © 2004.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.