Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svartvit X halsbandsflugsnappare Ficedula hypoleuca X albicollis

Första fynden:

Svartvit X halsbandsflugsnappare

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.