Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis

Ses årligen i maj och i juni och kan nog tänkas häcka vissa år även om säkra häckningsindicier saknas.

Första fyndet:

Halsbandsflugsnappare

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.