Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Aftonfalk Falco vespertinus

Sällsynt gäst på Gotska Sandön i slutet av maj och början av juni. Oftast ses enstaka men i början av juni 1973 sågs hela fyra stycken (Frankenberg 1977).

Första fyndet:

AftonfalkAftonfalkAftonfalkAftonfalk

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.