Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tornfalk Falco tinnunculus.

Tornfalk

Lägerplatsen vecka 21 2008.

Foto: Krister Nordin © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.