Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tornfalk Falco tinnunculus.

Tornfalk

Kapellänget 22 maj 2008.

Foto: Bertil Johansson © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.