Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tornfalk Falco tinnunculus.

Tornfalk

Kapellänget 30 maj 2007.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.