Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tornfalk Falco tinnunculus

Tornfalken ses regelbundet men fåtaligt under vår- och höststräcket. Liksom övriga sorkspecialister går den en säker död till mötes om den inte lyckas ta sig vidare inom kort. Då och då hittas döda tornfalkar på ön.

Första fyndet:

TornfalkTornfalkTornfalkTornfalkTornfalk

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.