Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Lärkfalk Falco subbuteo

Lärkfalken häckar vanligen med fyra par på Gotska Sandön. De är mycket ljudliga och hörs ofta från Lägerplatsen. Lärkfalkarna på Gotska Sandön livnär sig i stor omfattning av småfågeljakt ute över öppet hav. Dessa jakter kan ofta ses bra från Bredsandsudde.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.