Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Pilgrimsfalk Falco peregrinus

Ses sällsynt på vårsträck i maj och sparsamt på höststräck i september och oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.