Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stenfalk Falco columbarius

Ses regelbundet men fåtaligt på sträck vår och höst. Vissa fåglar stannar på ön ett tag och utnyttjar överflödet av småfåglar med nedsatt kondition.

Första fyndet:

Stenfalk vid Bredsandsudde

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.