Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rödhake Erithacus rubecula

Rastar allmänt under sträcket vår och höst. Häckar troligen på Sandön fastän fåtaligt. Sjungande fåglar i slutet av maj och i början av juni är noterade flera gånger men inga säkra häckningsindicier är noterade.

Första fyndet:

Rödhake i Fyrbyn

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.